Thứ tư, 29/11/2023 - 20:43|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC & THCS TÂN HIỆP
 • niêm giám thống kê năm học 2022 - 2023
  | Trường THCS Tân Hiệp | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
 • niêm giám thống kê năm học 2021 - 2022
  | Trường THCS Tân Hiệp | 3 lượt tải | 0 file đính kèm
 • niêm giám thống kê năm học 2019 - 2020
  | Trường THCS Tân Hiệp | 1 lượt tải | 1 file đính kèm
 • niêm giám thống kê năm học 2020 - 2021
  | Trường THCS Tân Hiệp | 2 lượt tải | 1 file đính kèm
 • niêm giám thống kê năm học 2018 - 2019
  | Trường THCS Tân Hiệp | 1 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022-2023
  | Trường THCS Tân Hiệp | 69 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Quyết định phê duyệt danh mục bổ sung SGK lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
  | Trường THCS Tân Hiệp | 63 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Quyết định thành lập hội đồng chọn sách giáo khoa lớp 1
  | Trường THCS Tân Hiệp | 97 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1
  | Trường THCS Tân Hiệp | 94 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Quyết định niêm yết công khai danh mục sách
  | Trường THCS Tân Hiệp | 87 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Biên bản kiểm phiếu chọn sách
  | Trường THCS Tân Hiệp | 81 lượt tải | 1 file đính kèm