Thứ tư, 29/11/2023 - 19:20|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC & THCS TÂN HIỆP
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NGÀNH GIÁO DỤC YÊN THẾ TỔ CHỨC NHIỀU HOẠT ĐỘNG NHẰM HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM, NĂM 2021

Với mục tiêu tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho Nhân dân, Quốc hội đã lấy ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với dấu mốc là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta năm 1946, khởi đầu cho tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật, qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 được ngành Giáo dục và Đào tạo Yên Thế triển khai đến các đơn vị thực hiện hiệu quả góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ pháp luật trở thành công việc tự thân, thói quen hằng ngày của mỗi CBQL, GV, NV, HS, đồng thời tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, trở thành nhiệm vụ thường xuyên; nâng cao ý thức trách nhiệm CBQL, GV, NV, HS ngành Giáo dục trong chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Việc hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam cũng là để tổng kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Phòng GD&ĐT đã tập trung vào các nội dung, tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tuân thủ kỷ cương, kỷ luật công vụ; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu của CBQL, GV, NV, HS trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật và chấp hành pháp luật; siết chặt kỷ cương công vụ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm của CBQL, GV, NV các nhà trường.

Theo đó, Phòng GD&ĐT quán triệt, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như: Phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; bảo vệ môi trường; xử lý vi phạm hành chính; quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX và Nghị quyết đại hội Đảng bộ Huyện Yên Thế XXII... Thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy tại các nhà trường.

Phòng GD&ĐT đã đa dạng các hình thức hưởng ứng như tuyên truyền tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”; Cuộc thi trực tuyến “ Tìm hiểu luật Cảnh sát biển Việt Nam” do Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Yên Thế phát động. Kết quả cho đến thời điểm này:

- Thi bằng hình thức viết: Tổng số bài dự thi là 16 bài;  đối tượng dự thi là Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT, cộng tác viên thanh tra của Sở GD&ĐT .

- Thi bằng hình thức trực tuyến: Có tổng số 1653 người dự thi với 9786 lượt thi; đối tượng dự thi là CBQL, GV, NV các nhà trường. Cụ thể: Cấp THCS: có 560 người dự thi với 2589 lượt thi; Cấp TH: có 582 người dự thi với 2353 lượt thi; Cấp MN: có 602 người dự thi với 4844 lượt thi.

Phòng GD&ĐT  đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các nhà trường: Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU và Kế hoạch số 265/KH-UBND; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh; triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Các nhà trường hưởng ứng thông qua tham gia thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”, mít tinh, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, khẩu hiệu, bảng hiệu tuyên truyền, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng trường và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Phòng GD&ĐT  tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, các chương trình đối thoại chính sách với CBQL, GV, NV các trường học trên địa bàn huyện; tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở; lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật sẽ được Phòng GD&ĐT tổ chức thường xuyên, liên tục đến hết năm 2021, trong đó cao điểm tập trung vào tháng 10 và tháng 11/2021.

                                                                                                                                 Nguyễn Hà Tuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 69 trong 15 đánh giá
Click để đánh giá bài viết